Činnost

Činnost MO se řídí "Plánem práce" a "Sociálním programem", které pro každý rok chvaluje členská schůze v měsíci říjnu. 

Plán práce na rok 2013:

 • výborové schůze - vždy první čtvrtek v měsíci v 10 hodin
 • schůze úsekových důvěrníků - vždy třetí čtvrtek v měsíci v 10 hod. Současně probíhají v tyto dny poradenské a klubové dny.
 • členské schůze - v březnu výroční ČS, v říjnu schvalování programu, v prosinci hodnotící ČS
 • kulturní akce    - únor: "Společenský večer", březen: "MDŽ a Josefovská", květen: "Smažení vaječiny", září:  Jiřinková zábava", listopad: "Spolkové dny města Orlové",  prosinec: "Mikulášská zábava"
 • sportovní akce  - květen: "Pochod za zdravím + turnaj v elektronických šipkách", červen: "Turnaj v ruských kuželkách pro tělesně postižené" = okresní přebor, červenec: "Turnaj v ruských kuželkách pro zrakově postižené" = okresní turnaj.             
 • sport. akce - jiné organizace  - květen: "Celostátní sportovní dny tělesně postižených" v Kopřivnici, "Běh za zdrvím", organizuje město Orlová,  září: "Turnaj v elektronických šipkách" v Karviné, říjen: "Bowling" v Karviné
 • zájezdy  - červen: Olomouc - kompenzační pomůcky; červenec: jednodenní ozdravný pobyt na horách - sběr borůvek; září: jednodenní ozdravný pobyt spojený s návštěvou zajímavé lokality
 • ozdravný týdenní pobyt - dle nabídky a finačních možností MO STP a pomoci sponzorů
 •  

Sociální program na roky 2013 a 2014:

 • návštěvy členů:  a) imobilní členové; b) kulaté narozeniny;
 • možnost zdarma zapůjčit členům klubovnu
 • blahopřání všem členům k narozeninám
 • při úmrti člena věnovat kytici do 150,- Kč, nebo zaslat kondolenci
 • poskytovat poradenství pro zdravotně postižené = informace o zdravotních pomůckách a jejich realizace, půjčovat kompenzační pomůcky
 • propagovat v tisku činnost naší organizace
 • ve městsě působit na bezbariorovost
 • pořádat přednášky sociálních poradců
 • pořádat lékařské přednášky s léčebnou a sociální tématikou
 • zabezpečit nízkopodlažní autobus k přistavení po akcích MO STP
 • organizovat účast na rekondici a rehabilitaci dle postižení