O nás

    Jsme nezisková organizace - občanské sdružení. Vlastníme budovu, která je již mimo trvale obydlenou část města. Původní zástavba byla zrušena demolicí jednotlivých objektů v důsledku poddolování.

    Naše klubovna není podsklepena a dosud nedošlo k její demolici.  V roce 2010 v důsledku povodní ujel svah za budovou a ujetá zemina nám poškodila stěnu budovy tak, že stavební úřad vydal v březnu 2011 zákaz vstupu do budovy a její používání. Byl proveden odhad na sanaci svahu a nejnižší cena byla stanovena na 5 000 000 Kč + 10 % DPH + vícepráce. Hledali jsme pomoc u různých organiací a institucí, ale takovou zátěž si nikdo netroufnul riskovat.

    Oslovili jsme oranizace a jako první nám věnoval 15 000,- Kč pan Ilja Popov z firmy Karimpex, dále jsme získali 36 ks 3 m kolejí z dolu Karviná, které s naší MO vyjednal pan Ing. Wizur Stanislav, dále nám firma SANRE, vedoucí pan Čuba z Bohumína darovala 50 ks betonových pražců a pan Ing. Marek, majitel Drogerie Marek nám věnoval nátěrové hmoty.

    V I. etapě "Akce svah" bylo odpracováno 1269 hodin. Práce na sanaci svahu jsme začali 6. 4. 2011. Bylo odebráno více než 50 m3 zeminy, zabetonováno 21 kolejnic, za kolejnice bylo uloženo 50 ks betonových pražců, za pražce byly navezeny staré cizhly (zbouraných domů je v blízkosti klubovny dost), štěrk a další propustný materiál. Prostor za pražcemi byl po odebrání ujeté horniny až 2 m. Každá kolejnice byla zpevněná vzpěrou, všechny vzpěry byly zabetonovány a všechny kolejnice byly vrchem spojeny do "věnce".  Ve 2. etapě bylo  odpracováno 379 hodin, tj. celkem 1648 hodin. Součet všech nákladů na opravu činí 24 545,-Kč. Po provedené opravě, zpevnění svahu i opravě bortící se stěny, nám stavební úřad budovu opětovně povolil používat již 2. 6. 2011.

    Stav členské základny se v letošním roce je k 31. 12. 2011 141 členů. Naše členská základna není jen z Orlové, ale máme členy z Karviné, Havířova, Petřvaldu, Rychvaldu, Dolní Lutyně.

    Pořádáme v klubovně společenské zábavy, sportovní akce, školení, sociální a zdravotní přednášky. Dále organizuje zájezdy za poznáním nebo jednodení ozdravné pobyty a také 1x ročně týdenní ozdravný pobyt na horách. Organizujeme okresní přebory různých turnajích a hrách a také se zúčastňujeme turnajů a her, které organizují jiné organizace nebo instituce. Ročně se dle presenčních listin těchto akcí zúčasní více než 1 200 účástníků.

     Velice si vážíme sponzorů, kteří nám pomáhají pokrýt náklady na naší činnost. V letošním roce nám na týdenní ozdravný pobyt v Čeladné přispěla Nadace ČEZ, která nám tímto darem umožnila uskutečnit plánovaný projekt.

    Pravidelně se účastníme akce "Žlutý květ", vybráno bylo 2 700,- Kč dále a od členů jsme vybrali 4 150,- Kč pro postižené Japonsko a peníze zaslali na zřízený účet.