Kulturní akce 2013

 

Kulturní akce jsou plánovány v plánu práce.

    Kulturní akce pořádáme pravidelně každý rok přibližně ve stejných termínech. Akcí se zúčastňují nejen naší členové, ale také delegace z jiných MO. Společně upravujeme termíny, aby i naše delegace se mohla zúčastnit jejich plánovaných akcí kulturních, nebo sportovních.

    Máme vlastní, dosti velkou klubovnu, kde se akcí účastní v průměru 70 osob. Velmi oblíbena je "Mikulášská zábava" s rozdáváním dárků.  Návštěva až 100 osob není vyjímkou.

    Další velmi zdařilou akcí je "Společenský večer", který se koná v únoru. Také zde máme dostatek drobných darů od spoznorů, které jsou velmi žádané a oblíbené. Zde je účast v průměru 80 osob.

    Ženy u příležitosti MDŽ a Josefové při zábavě v březnu nepříjdou naprázno. Vždy se pro ně od sponzorů najde dáreček.

    Oblíbená je také akce "Smažení vaječiny" spojena s "Dnem matek", kterou pořádáme v květnu. Máme před budovou vlastní pozemek, kde jsou umístěny lavičky, šibenice a kříž pro "ruské kuželky", dále terč pro elektronické šipky. A vaječina venku přece jen chutná jinak.

    S létem se rozloučíme v září "Jiřinkovou zábavou".

 

    Výše jsou vyjmenované akce, které se uskutečňují v naší klubovně. Spolupracujeme s jinými organizacemi, a navštěvujeme jejich akce. Velice aktivně spolupracujeme s MěÚ Orlová, navštěvujeme divadla v Ostravě,...